aacj

jurisdictie - alternativa - privata

scroll down

De la data înființări sale, AACJ a soluționat în prporție de 100 % cauzele care i-au fost atribuite. O singură cerere în anulare au fost soluționată de Către Curtea de Apel și hotărârea arbitrală se referea la procedura specială a arbitrajului documentar, restanțe cheltuieli comune. Am corectat lipsurile semnalate de Instanța publică. 

TABLOUL ARBITRILOR 2016

TABLOUL ARBITRILOR - AACJ 2016:

 

1. ANDRAȘONI DIANA-ALEXANDRA, Baroul Cluj 10.04.1998

2. dr. BODEA HORAȚIU ADRIAN, Baroul Cluj 09.01.1997.

3. BANYAI JOZSEF, Baroul Cluj 14.09.1994.

4. CRISTIAN CAMELIA-ALINA, Baroul Cluj 01.08.1992.

5. CUIBUȘ CRISTINA, Baroul Cluj 01.11.2000, în profesie din 04.01.1999.

6. FODOR ELENA-MIHAELA, Baroul Cluj 10.10.1998.

7. ILEA IOANA MONICA, Baroul Cluj 02.10.1998.

8. KAPCZA MIKOLT KRISZTINA, Baroul Cluj 01.08.1978.

9. POP CRISTINA-MARIA, Baroul Cluj 14.09.1994.

10. RADU DUMITRU, Baroul Cluj 20.21.1990.

11. RUSU CĂLIN-SEPTIMIU, Baroul Cluj 01.08.1997

12. PETREA ANGELA_RODICA, Baroul Cluj 01.09.1990.

13. TOMOAIA LUMINIȚA-DANA, Baroul Cluj 01.09.1990.

14. SZOCS SANDOR ATTILA, Baroul Cluj 05.10.1993.

15. dr. ULICI CLAUDIU-OCTAVIAN, Baroul Cluj 09.07.1998, Baroul Arad 01.11.1996.

16. URS LAURA-MARIA, Baroul Cluj 01.06.2002, în profesie 14.10.1998.

 

LISTA SUPRAARBITRI - AACJ 2016:

 

1. dr. BODEA HORAȚIU ADRIAN, Baroul Cluj 09.01.1997.

2. Banyai JOZSEF, Baroul Cluj 14.09.1994.

3. ILEA IOANA MONICA, Baroul Cluj 02.10.1998.

4. CUIBUȘ CRISTINA, Baroul Cluj 01.11.2000, în profesie din 04.01.1999..

5. dr.  CLAUDIU-OCTAVIAN ULICI, Baroul Cluj 09.07.1998, în profesie din 01.11.1996.

Supraarbitrii de Rezerva:

1. KAPCZA MIKOLT KRISZTINA, Baroul Cluj 01.08.1978.

2. CRISTIAN CAMELIA-ALINA, Baroul Cluj 01.08.1992.

COLEGIUL poate hotărî completatare, la cerere, a TABLOULUI ARBITRIILOR.

CONTACT

COLEGIUL de arbitraj al Asociației pentru Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (AACJ), poate fi contactat la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Adresa poștală de corespondență: Asociația pentru Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj, Cluj-Napoca str. Pavel Roșca nr. 8 județul Cluj, COD POȘTAL 400118, CIF 32479875.

fax: 0374.091.666

Banca Transilvania, IBAN: RO17BTRLRONCRT0233667501

 

PREZENTARE

Asociația noastră organizează o procedură privată de justiție, la care puteți apela ca o alternativă la justiția publică. Costul serviciului nostru reprezintă, în general, cel mult 1/2 (jumătate) din costul taxelor judiciare de timbru (OUG nr. 80/2013), iar arbitrii noștrii sunt avocați ai Baroului Cluj, ce au o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 15 ani.

 


 

Arbitrajul nostru, este așadar un serviciu privat de justiție, care urmărește soluționarea diferendelor fără intervenția unei instanțe publice (Articol 541 și urm. CPC - COD PROCEDURĂ CIVILĂ ). Arbitrajul folosește o terță parte, numit arbitru, pentru a vă ajuta să ajungeți la o soluție în disputa dvs. Comisia Europeană a adoptat două recomandări (98/257/CE și 2001/310/CE) care au stabilit principii, pentru alternative, în soluționarea litigiilor. În urma încheierii procedurilor, arbitrul sau completul de arbitrii, pronunță o hotărâre, care poate fi pusă în executare silită, asemeni unei hotărâri judecătorești pronunțate de serviciu public de justiție. 

 


Arbitrajul nostru, funcționează ca instituție permanentă, soluționând litigiile, ce implică persoane fizice, profesioniști, societăți profesionale, entități de stat și organizații interguvernamentale, conform reglementărilor stabilite de un COLEGIU al Asociației pentru Arbitraj de pe lângă Baroului Cluj (U.N.B.R.) AACJ

COLEGIUL AACJ, este un organism colectiv independent, stabilit pe lângă persoana juridică nonprofit ASOCIAȚIA PENTRU ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ BAROUL CLUJ, aceasta din urmă, distinctă și independentă de membrii săi fondatori și / sau organizația profesională Baroul Cluj U.N.B.R. constituită în conformitate cu LEGEA nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Activitatea de Arbitraj, nu are un caracter economic, nu urmărește obținerea de profit și este folosită pentru perfecționarea pregătirii profesionale a avocaților membrii ai Baroul Cluj, cu respectarea confidențialității procedurilor și identității părților. 

Arbitrajul se desfășoară în considerarea principiilor echității și unui cost diminuat în soluționarea litigiilor, fixat la 50 % din taxele judiciare de timbru percepute pentru serviciul public de justiție (OUG privind taxele judiciare de timbru - nr. 80/2013). 

Tribunalul arbitral, după constituirea sa pentru fiecare caz în parte, soluționează litigiul în temeiul normelor de drept material aplicabile și al unui REGULAMENT

Arbitrajul nostru respectă obligativitatea precedentului judiciar, față de soluțiile sale anterioare  și / sau cele ale Instanțelor publice de judecată.

Arbitrajul se desfășoară la sediul Baroului Cluj, cu excepția cazului în care părțile indică o altă locație. Tribunalul Arbitral poate organiza dezbateri prin intermediul video-conferinței, sau oricăror alte modalități tehnice de comunicare, dacă este asigurată identitatea părților și confidențialitatea procedurilor. 

Arbitrii sau supraarbitrii, sunt avocați definitivi, membrii ai Baroului Cluj, cu bune referințe profesionale, care îndeplinesc toate condițiile legale pentru a funcționa ca arbitru și au o vechime neîntreruptă de cel puțin 15 ani, în profesia de avocat.

AACJ a dobândit personalitate juridică și a fost înscrisă în Registrul Asociaților și Fundaților  prin încheierea nr. 13331/CC/2013, pronunțată în dosar nr. 25515/211/2013 al Judecătoriei Cluj-Napoca (citește: pagina1 pagina2 ).

 

citește: Act constitutiv AACJ  (pdf)

foto: Blind Justice. (Credit: Tim Evanson via Creative Commons) 


 

COLEGIUL

 

COLEGIUL DE ARBITRAJ - AACJ:

Președinte: dr. Claudiu-Octavian Ulici

Vicepreședinte: dr. Bodea Horațiu-Adrian

Membru: dr. Ionaș-Sălăgean Monica, Bodea Ildiko

secretar: Ilea Ioana Monica

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fondată cu sprijinul fostului Decan al Baroului Cluj dr. Stanca Ioana Gidro 

 - 18.noiembrie 2013 -

 

 

COLEGIUL își propune să asigure conform dispozițiilor legale, funcționarea procedurilor de soluționare prin arbitraj a litigiilor între justițiabili, ca jurisdicție alternativă având un caracter privat, pentru toate cazurile care sunt prezentate și de fiecare dată când normele publice legale aplicabile permit acest lucru la data desfășurării procedurilor. 

 

We have 9 guests and no members online

Back to Top