aacj

jurisdictie - alternativa - privata

scroll down

De la data înființări sale, AACJ a soluționat în proporție de 100 % cauzele care i-au fost atribuite. O singură cerere în anulare au fost soluționată de Către Curtea de Apel și hotărârea arbitrală se referea la procedura specială a arbitrajului documentar, restanțe cheltuieli comune. Am corectat lipsurile semnalate de Instanța publică. 

PREZENTARE

Asociația noastră organizează o procedură privată de justiție, la care puteți apela ca o alternativă la justiția publică. Costul serviciului nostru reprezintă, în general, cel mult 1/2 (jumătate) din costul taxelor judiciare de timbru (OUG nr. 80/2013) , iar arbitrii noștrii sunt avocați ai Baroului Cluj, care  au o  vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 15 ani.

 REGULAMENT


 

Arbitrajul nostru este un  serviciu privat de justiție  care urmărește soluționarea diferendelor fără intervenția unei instanțe publice (articolul 541 și următorul CPC - COD PROCEDURĂ CIVILĂ ) . Arbitrajul folosește o terță parte, numit arbitru, pentru a vă ajuta să ajungeți la o soluție în diferendul dvs. Comisia Europeană a adoptat două recomandări (98/257 / CE și 2001/310 / CE) care au stabilit principii, pentru alternativă, în soluționarea litigiilor. În urma încheierii procedurilor, arbitrul sau completul arbitrilor, pronunță o hotărâre, care poate fi executată cu forță executorie, asemănătoare cu o hotărâre judecătorească pronunțată de serviciul public de justiție. 

 


Arbitrajul nostru funcționează ca o permanentă instaurare, soluționând litigiile, care implică persoane fizice, profesioniști, societăți profesionale, entități de stat și organizații interguvernamentale, în conformitate cu reglementările stabilite de o COLEGIU a Asociației pentru Arbitraj de la Baroului Cluj (UNBR) AACJ

C OLEGIUL AACJ , este un organism colectiv independent, stabilit pe lângă persoana juridică nonprofit BAROUL CLUJ , distinct și independent de membrii fondatori și / sau organizația profesională Baroul Cluj UNBR constituit în conformitate cu LEGEA nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Activitatea de arbitraj nu are un caracter economic, nu urmărește obținerea profitului și este folosită pentru perfecționarea pregătirii profesionale a avocaților membri ai Baroul Cluj, cu respectarea confidențialității procedurilor și identității părților. 

Arbitrajul se desfășoară în vederea respectării principiilor echității și a unui cost redus în soluționarea litigiilor, stabilit la 50% din taxele judiciare de timbru percepute pentru serviciul public de justiție (OUG privind taxele judiciare de timbru - nr. 80/2013). 

Tribunalul arbitral, după constituirea sa pentru fiecare caz în parte, soluționează litigiul în temeiul normelor de drept aplicabile și al unui REGULAMENT

Arbitrajul nostru respectă obligativitatea precedentului judiciar, față de soluțiile anterioare și / sau cele ale Instanțelor publice de judecată.

Arbitrajul se desfășoară la sediul Baroului Cluj, cu excepția cazului în care părțile indică o altă locație. Tribunalul poate organiza dezbateri prin intermediul videoconferinței sau orice alte modalități tehnice de comunicare, dacă este asigurată identitatea părților și confidențialitatea procedurilor. 

Arbitrii sau supraarbitrii , sunt avocați definitivi, membri ai Baroului Cluj, cu bune referințe profesionale, care îndeplinesc toate condițiile legale pentru a funcționa ca arbitru  și au o  vechime neîntreruptă de cel puțin 15 ani, în profesia de avocat, declarându-se disponibile pentru activitate de arbiraj .

AACJ a dobândit personalitate juridică și a fost înscris în Registrul Asociaților și Fundaților prin încheierea nr. 13331 / CC / 2013, pronunțată în dosar nr. 25515/211/2013 al Judecătoriei Cluj-Napoca  (citește:  pagina1 pagina2  ) .

 

citește:  Act constitutiv AACJ   (pdf)

foto: Justiție orb. (Credit: Tim Evanson prin Creative Commons) 


 

COLEGIUL

 

COLEGIUL DE ARBITRAJ - AACJ:

Președinte: dr. Claudiu-Octavian Ulici

Vicepreședinte: dr. Bodea Horațiu-Adrian

Membru: dr. Ionaș-Sălăgean Monica, Bodea Ildiko

secretar: Ilea Ioana Monica

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fondată cu sprijinul fostului Decan al Baroului Cluj dr. Stanca Ioana Gidro 

 - 18.noiembrie 2013 -

 

 

COLEGIUL își propune să asigure conform dispozițiilor legale, funcționarea procedurilor de soluționare prin arbitraj a litigiilor între justițiabili, ca jurisdicție alternativă având un caracter privat, pentru toate cazurile care sunt prezentate și de fiecare dată când normele publice legale aplicabile permit acest lucru la data desfășurării procedurilor. 

 

CONTACT

COLEGIUL de arbitraj al Asociației pentru Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (AACJ), poate fi contactat la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Adresa poștală de corespondență: Asociația pentru Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj, Cluj-Napoca str. Pavel Roșca nr. 8 județul Cluj, COD POȘTAL 400118, CIF 32479875.

fax: 0374.091.666

Banca Transilvania, IBAN: RO17BTRLRONCRT0233667501

 

ARBITRII AACJ

În data de 2 noiembrie 2018, a intrat in vigoare noul  REGULAMENT  simplificat de arbitraj, ce include și onorariile arbitrilor. Părțile și COLEGIUL vor desemna arbitrii exclusiv din avocații înscriși în tabloul de avocați ai Baroului Cluj (UNBR), cu o vechime neîntreruptă în profesie de minim 15 ani. Orice persoană îndeplinește criteriile de mai sus poate activa ca arbitru, constituind un Tribunal Arbitral. 

We have 25 guests and no members online

Back to Top