aacj

jurisdictie - alternativa - privata

scroll down

REGULAMENT

REGULAMENTUL prezentat mai jos, este aplicabil pentru orice procedură de arbitraj, care desemnează AACJ competentă în organizarea arbitrajului. Cu toate aceastea, dacă sunt reguli speciale de arbitraj pentru o anumită categorie de litigii, pentru acele cauze vor fi aplicabile acele reguli, care se vor completa acolo unde este necesar de REGULAMENT.

 

Regulamentul a fost adoptat de către COLEGIUL de Arbitraj al Asociației de Arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (AACJ) pentru utilizare lui de către părțile într-o dispută, care urmăresc atunci când legea permite, rezolvarea litigiului lor într-un termen rezonabil și cu un cost redus.

 

Acest REGULAMENT poate fi aplicabil, prin aderarea la acesta a tuturor părților în litigiu, prin inserarea clauzei compromisorii, regulamente de funcționare sau într-un acord separat de arbitraj, în orice moment, înainte sau după ce disputa a luat naștere. Aceste regulamente pot fi adoptate pentru utilizarea sa atât în procedurile arbitrale interne cât și în cele internaționale. 

 

REGULAMENTUL, sub forma unui unic înscris, ce cuprinde și regulile privind numirea arbitrilor, formularele recomandate, taxele și onorariile se aplică în forma lor în vigoare la data înregistrării cererii. Pentru a vă asigura că aveți informații actuale, consultați de fiecare dată site-ul nostru la: www.aacj.eu.

 

RG2016

 

DESCARCA DE AICI

 

COLEGIUL poate completa, modifica și/sau înlocui acest REGULAMENT și regulile anexă, o singură dată într-un an calendaristic. 

  

COLEGIUL va avea puterea de a interpreta toate dispozițiile din REGULAMENT. Tribunalul arbitral va interpreta REGULAMENTUL în măsura în care acestea se referă la atribuțiile și obligațiile sale în cauza dedusă arbitrajului. În cazul unei neconcordanțe între o astfel de interpretarea tribunalului arbitral și orice interpretare dată de AACJ, interpretarea tribunalul arbitral va prevala.

 

CONFORMITATE REGULAMENTE:

Redactat în conformitate cu DECIZIA COMISIEI EUROPENE din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei (2011/833/UE, decizie care determină condițiile de reutilizare a docu­mentelor deținute de Comisie sau, în numele acesteia, de Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (Oficiul pentru Publicații), cu scopul de a facilita o reutilizare la scară mai largă a informațiilor, consolidând imaginea de deschidere a Comisiei și evitând încărcarea administrativă inutilă pentru reutilizatori și serviciile Comisiei.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001, privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei, aplicabil tuturor documentelor deținute de o instituție, adică întocmite sau primite de către aceasta și aflate în posesia acesteia, în toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene. 

We have 6 guests and no members online

Back to Top